Teamcounseling

Wie aan het eind van de werkdag met een goed en tevreden gevoel huiswaarts keert, begint de volgende morgen met plezier aan een nieuwe dag.

Het doel van teamcounseling is in de eerste plaats een zo optimaal mogelijke samenwerking tussen de leden van het team te verkrijgen en/of te behouden. Een goede samenwerking in een team verhoogt het plezier in het dagelijks werk met als gevolg een vermindering van het ziekteverzuim.

Teamcounseling is op een diepgaande wijze met met je collega’s praten over het functioneren van de groep, reflecteren op eigen normen, waarden en opvattingen over teamsamenwerking met als doel om realistische en uitvoerbare oplossingen te vinden binnen de mogelijkheden van het team en de organisatie.

Het is belangrijk niet altijd te wachten met teamcounseling tot het fout gaat in een team of organisatie. Het is wenselijk om je team te onderhouden en elkaar regelmatig te “ontmoeten” om zo de samenwerking te verstevigen. Blijf bewust van je manier van werken, van je eigen kwaliteiten en die van je collega’s. Door inzicht te krijgen in bestaande , soms vastgezette denk- en werkpatronen ontstaat er openheid en geeft het het team de mogelijkheid te veranderen en oude patronen los te laten.

Als groepscounseler begeleid ik het groepsproces, stuur niet, heb aandacht voor het gevoel van veiligheid in de groep. Hierbij hanteer ik een aantal spelregels, zoals het luisteren naar elkaar, praten zonder vooroordelen, concepten in de kast laten en ruimte aan elkaar geven en aandacht voor elkaar en voor jezelf. Ik gebruik verschillende ludieke en creatieve werkvormen om het proces in gang te zetten en te laten lopen.
Waar nodig geef ik informatie over communicatie, zoals bijvoorbeeld een feedback geven en ontvangen, vragen stellen, luisteren, onderhandelen, Roos van Leary of communicatiestijlen.

Voor informatie over de mogelijkheden en tarieven kun je contact opnemen door me een mail te sturen of even te bellen.