Groepscounseling

Groepscouseling voor kinderen en/of partners van dementerende mensen.

Als je in je directe omgeving te maken krijgt met dementie dan wordt er veel van je gevraagd. Het omgaan met de dementerende wordt steeds complexer en de dagelijkse zorg kan een behoorlijke belasting zijn. Het verlies van het contact met de dementerende is vaak het moeilijkste en dat wordt alleen maar erger naarmate iemand verder in het proces van dementie terechtkomt. Iedere keer verliest de dementerende oudere een stukje meer van zichzelf. Het kan zelfs zover gaan dat een vader zijn kinderen niet meer herkent. De familie komt in een rouwproces: degene van wie je houdt er nog wel is, maar het is niet meer de persoon die je kende. Je voelt verdriet en machteloosheid en je moet nieuwe wegen zoeken voor het omgaan met elkaar.

Bij groepscounseling krijg je zicht op je eigen gedrag en handelen, je reflecteert op je normen, waarden en opvattingen over je taak als mantelzorgenden voor een dementerende dierbare. Door met elkaar in gesprek te gaan ontdek je je vastgezette denkpatronen en zoek je realistische en uitvoerbare oplossingen binnen je eigen mogelijkheden en situatie.

Het is prettig als je de mogelijkheid hebt om samen met anderen, die in een soortgelijke situatie zitten, te praten onder begeleiding van een groepscounselor. Door situaties van anderen te herkennen bij jezelf voel je je minder alleen in het vaak moeilijke proces dat je als mantelzorger van een dementerende dagelijks ervaart.

Mijn rol als groepscounselor is begeleidend, niet sturend. De groep bepaalt de onderwerpen, ik begeleid het groepsproces, schep veiligheid en hanteer de spelregels zodat iedereen in de groep voldoende ruimte en aandacht krijgt.
Daarnaast geef ik informatie over dementie en benaderingswijzen, wanneer daar behoefte aan is.

Groepen zijn niet groter dan zes mensen.
Voor meer informatie kunt u met mij contact opnemen.