Training begeleiders

Twee- of drie daagse training voor begeleiders van dementerende mensen

Dementerende ouderen leven in hun innerlijke wereld, waardoor het aansluiting met de omgeving vermindert. Verzorgenden en begeleiders zijn steeds op zoek naar manieren om contact te maken en dit zolang mogelijk te behouden.

Doel
Het doel van herinneringsboeken is in eerste instantie contact maken door middel van reminiscentie-gesprekken met dementerende ouderen in de eerste en tweede fase van dementie en dit zodanig vast te leggen dat het voor de oudere herkenbaar blijft. Het gaat niet om feiten, maar juist om de beleving, ervaring en herbeleving van het gevoel van toen. Het is niet de bedoeling er een levensboek van te maken, maar alleen te werken met de herinneringen die voor de dementerende op het moment relevant zijn.

Herinneringen zijn meestal gebaseerd op emoties. Je herinnert je iets pas goed als er een emotie aan ten grondslag ligt op het moment dat iets gebeurt. Bij het ophalen van herinneringen maken we dan ook vooral gebruik van triggers, waardoor de ooit beleefde emotie terugkomt en herbeleefd wordt.

De training is bedoeld voor activiteitenbegeleiders, medewerkers op een groepsverzorging, dagopvang, huiskamer en kleinschalige woongroepen. Het is een ervaringsgerichte training, waarbij medewerkers tijdens deze twee dagen zelf beleven en voelen wat het betekent om te herinneren en deze ervaringen koppelen aan het werken met herinneringsboeken met ouderen. Daarnaast is er aandacht voor begeleiding van familieleden die zelf meewerken aan het maken van het boek.

Voor organisaties die belevingsgericht werken en/of kleinschalig wonen is het maken van herinneringsboeken zeker een aanvulling en verdieping.

In deze tweedaagse training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Kijk op de levensloop van de mens
 • Omgevingsfactoren
 • Herinneringen en emoties
 • Het voeren van gesprekken
 • Gebruik maken van triggers
 • Begeleiding van familieleden
 • Concreet aan de slag
 • Middelen en materialen
 • Werken met het boek

In de driedaagse training is er extra aandacht voor:

 • Implementatie en PR in de organisatie
 • Het maken en presenteren van een plan van aanpak
 • Organisatie en co√∂rdinatie.