Communicatietraining

Trainingen communicatie en samenwerking

In organisaties is een goede en duidelijke communicatie van wezenlijk belang. In een goed geolied team stellen medewerkers elkaar vragen en geven feedback op professionele wijze.. Dit blijkt niet altijd gemakkelijk. Medewerkers zijn bang elkaar te kwetsen, willen aardig gevonden worden, blijven te lang lopen met ontevreden gevoelens en raken het plezier in hun werk kwijt.

Het is goed hier op tijd aandacht aan te besteden en medewerkers de mogelijkheid te geven te werken aan de onderlinge communicatie. Ook als een team goed samenwerkt, is het onderhouden hiervan geen overbodige luxe.

Ludiek geeft trainingen, die gericht zijn op de communicatie in de organisatie. Het is niet mogelijk een standaard training aan te bieden. Immers iedere organisatie, ieder team en iedere situatie is anders en uniek. Het uitgangspunt is dan ook steeds de organisatie en de medewerkers waarvoor de training bedoeld is. In de training sluit ik aan op de beleving en de behoeften van medewerkers. Ik werk vanuit de ervaring, dat wil zeggen dat de deelnemers vooral veel oefenen met voor hen bekende situatie uit het dagelijks werk.
In overleg met u bepaal ik de inhoud en de duur van de training.

Naast trainingen, waarbij de nadruk ligt op vaardigheden bied ik de mogelijkheid tot teamcounseling. Onderlinge relaties en omgang is bij counseling het centrale thema. Voor meer informatie verwijs ik u naar teamcounseling.

Mogelijke onderwerpen zijn:

  • Feedback geven en ontvangen
  • Onderhandelen
  • Conflicthantering
  • Vragen stellen
  • Effectief vergaderen

Bent u geïnteresseerd dan kunt u contact met mij opnemen voor een vrijblijvend gesprek.